കേരളം

നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ ചെറുവട്ടൂർ ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന നടപടി വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആന്റണി ജോൺ എം.എൽ.എ. നിയമസഭയിൽ…

കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന 60 വർഷം പഴക്കമുള്ള ചെറുവട്ടൂർ ഗവ. ആയുർവേദ ആശുപത്രി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്ന നടപടി വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആന്റണി ജോൺ എംഎൽഎ നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രസ്തുത ആശുപത്രി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭാരതീയ ചികിത്സ ഡയറക്ടറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അധികവിവരങ്ങളിൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ച് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഗവ: സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ആയുഷ് വകുപ്പിൽ A1/234/18 എന്ന ഫയലിൽ വേഗത്തിൽ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട് നൂറ് കണക്കിന് രോഗികൾ നിത്യേന എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രസ്തുത ആയുർവേദ ആശുപത്രി വേഗത്തിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും എംഎൽഎ നിയമസഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നെല്ലിക്കുഴി പഞ്ചായത്തിലെ 19-ാം വാർഡിൽ ചെറുവട്ടൂർ കവലയിലുള്ള ആയുർവേദ ആശുപത്രി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിനായി 25-5-18 A1/234/2018 കത്ത് പ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ട പുതുക്കിയ പ്രൊപ്പോസൽ 10-06-2019 ലെ കത്ത് പ്രകാരം ഭാരതീയ ചികിത്സ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ്മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ നിയമസഭയിൽ ചോദ്യത്തിന് ഈ വിഷയത്തിലെ മറുപടിയായി ആന്റണി ജോൺ എം.എൽ.എയെ അറിയിച്ചു.

പൊതുജനം അറിയേണ്ടതും അധികാരികളെ അറിയിക്കേണ്ടതുമായ നേരുള്ള വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും പങ്ക് വയ്ക്കുവാൻ:

Email: KeralaReporterNews@gmail.com

Whats App: +919447872982

Add Comment

Click here to post a comment

Latest News

Quick Links